Réservation des messes

Reserveer hier voor de Franstalige zondagmis in de Goede Herder

 Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus  De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te…