Reserveer hier voor de Franstalige zondagsmis in de Goede Herder

Reserveren voor de Franstalige zaterdag- en zondagsmis vindt plaats via de website van Kelmesse.org

Kom niet zonder reservering naar de mis!
Kom ook niet als u verkouden bent of griep of koorts hebt!

Vanaf woensdag 9 juni 2021 geldt de regel dat 140 gelovigen (excl. dienaren, cantor, video-ploeg etc.) tot de zaterdag- zondagsdiensten in de Goede Herder mogen worden toegelaten.

U kunt uw reservering annuleren door te klikken op de link onderaan het bevestigingsbericht van Kelmesse. U dient daarbij uw reserveringsnummer, dat in dezelfde e-mail staat, op te geven.  

De regels waaraan u zich dient te houden zijn:

 • dat u niet verkouden bent of griep of koorts hebt;
 • dat u zich via de website van Kelmesse.org registreert;
 • dat u 1,5m afstand van elkaar houdt;
 • dat u binnen de kerk plaats neemt op de oneven banken – gezinnen behorend tot eenzelfde huishouden mogen wel samen zitten-;
 • en dat u zich binnen de kerk houdt aan de onder het formulier omschreven regels.

Zoals gebruikelijk vinden de Franstalige Heilige Missen plaats op de zondag om 11.00 uur.

Het Franstalige parochiebestuur bedankt u voor uw begrip en nodigt u uit om u middels onderstaand formulier in te schrijven.

Zo werkt het:
 • U komt terecht op het mis-reserveringsysteem van Kelmesse;
 • In het venster verschijnen de diensten waarvoor u zich kunt reserveren en de hoeveelheid zitplaatsen die nog vrij zijn. Als de kerk vol is en er geen vrije zitplaatsen zijn, licht het scherm lichtgrijs op;
 • Maak een keus;
 • In het daaropvolgende venster vult u in uw naam, gewenste aantal zitplaatsen en uw e-mailadres. U sluit dit af door “Enter” (Envoyer) in te drukken;
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw reservering.

Voorzorgsmaatregelen alvorens een H. Mis bij te wonen

 • Als u koorts heeft, verkouden bent of griep heeft wordt u verzocht om niet naar de mis te komen. Hetzelfde geldt voor al uw gezinsleden. U wordt verzocht ons per e-mail te laten weten dat u niet voornemens bent te komen opdat wij uw reservering aan een andere parochiaan beschikbaar kunnen stellen.
 • Mocht u niet in de gelegenheid zijn de mis/missen van uw keuze bij te wonen, wordt u verzocht dit door te geven opdat uw reservering aan een andere parochiaan kan worden gegeven;
 • U wordt verzocht om u bij binnenkomst van de kerk te melden bij het bestuurslid die de presentielijst bijhoudt.

Het bestuur is zich ervan bewust dat dit niet in de gastvrije geest is van de kerk, maar het is van groot belang dat wij ons houden aan de richtlijnen van het college van bisschoppen en het RIVM.

Binnenkomst van de kerk

 • U wordt uitgenodigd om de kerk via de hoofdingang te betreden, steeds 1,5m afstand van elkaar houdend;
 • Aan de ingang van de kerk dient u uw handen te desinfecteren met gel en deze te wrijven totdat zij geheel droog zijn;
 • U gaat naar uw kerkbank toe via het linker- of rechterzijpad;
 • Slechts de oneven niet met zwart koord afgezette kerkbanken mogen worden bezet;
 • Gezinsleden mogen samen plaatsnemen en bezetten de gehele bank;
 • Anderen dienen plaats te nemen op de overige banken en slechts op de met tape aangeven zitplaatsen, steeds rekening houdend met 1,5m afstand van elkaar.

Verloop van de Heilige Mis

 • Lezers van het Heilige Schrift worden verzocht de lessenaar en microfoon niet aan te raken;
 • Voor het in ontvangst nemen van de Heilige Communie, dient men zijn/haar kerkbank via dezelfde zijpaden te verlaten als die men bij binnenkomst heeft gebruikt. Men loopt naar achteren, desinfecteert de handen met de gel die in het middenpad op een tafeltje staat, neemt een servetje waarop de hostie geplaatst zal worden, en begeeft zich via het middenpad naar de celebrant, steeds rekening houdend met 1,5m ten opzichte van de persoon vóór u;
 • De celebrant draagt een mondkapje en gebruikt een pincet voor het uitreiken van de Heilige Communie;
 • De Heilige Communie dient op het servetje in de hand te worden gedeponeerd. Communie op de tong is niet toegestaan;
 • Met uitzondering cantor is het niet toegestaan te zingen. Ook dient men erop toe te zien om de kerkbanken zomin mogelijk met de handen aan te raken en het eigen lichaam niet aan te raken bij het maken van het kruisteken;
 • De collecte vindt uitsluitend plaats via de Givt-app of per bankovermaking op naam van de Parochie Tous les Saints, bankrekeningnummer NL90 ABNA 0569 1912 54 (m.m.v. « Zondagcollecte en datum »)
 • Men verlaat de kerk op dezelfde wijze die bij binnenkomst werd gebruikt;
 • Men dient zich niet in de ruimte binnen de kerk bij de ingang te verzamelen, maar buiten (steeds rekening houdend met 1,5m afstand van elkaar).

Un commentaire

Ajouter un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *