Recrutement des volontaires au service de la paroisse | Aannamebeleid van vrijwilligers door de parochie

De parochie Tous les Saints valt onder het Bisdom Rotterdam en houdt zich nauwlettend aan de door het Bisdom opgestelde richtlijnen betreffende de aanstelling van vrijwilligers die zich voor de parochie inzetten, met dien verstande dat een aanstelling pas kan plaatsvinden nadat een antecedentenonderzoek van de kandidaat vrijwilliger heeft plaatsgevonden en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de bevoegde instanties is verkregen.

De parochie draait geheel op basis van vrijwilligers en heeft geen bezoldigde werknemers in dienst.

Het bestuur

De bestuursleden worden vanuit de gelederen van de parochie gerekruteerd en worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Verlenging is mogelijk.

Zodra bekend is dat een bestuursfunctie vrijkomt wordt binnen de parochie gezocht naar een voor de vrijkomende functie geschikte kandidaat. Kandidaten worden voor een kennismakingsgesprek met het bestuur uitgenodigd en, indien het antecedentenonderzoek naar tevredenheid heeft plaatsgevonden en er een match is, wordt het Bisdom Rotterdam per brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen benoeming. Zodra acceptatie van de voorgenomen benoeming van de Bisschop van Rotterdam ontvangen wordt, vindt de aanstelling plaats.

Bij alle benoemingen van bestuursleden wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist voordat zij in hun functie kunnen treden.

Overige vrijwilligers

Alle overige vrijwilligers die in contact staan met minderjarigen worden pas aangesteld nadat een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden. Indien het antecendenonderzoek naar tevredenheid heeft plaatsgevonden en hij/zij geschikt wordt geacht voor de uit te voeren functie, wordt van hen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verlangd voordat zij in functie kunnen treden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon en administrateur van de Parochie Tous les Saints is Pater A. J. Van Deelen, administrateur van de parochie. E-mail, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, ☎︎ 0626024720.

Recrutement des volontaire au service de la paroisse

La Paroisse Tous les Saints de La Haye fait partie du Diocèse de Rotterdam et adhère aux directives de l’évêché en  ce qui concerne la nomination de volontaires au service de la paroisse. La nomination de volontaires au service de la paroisse ne pourra avoir lieu qu’en fonction d’une enquête des antécédents du candidat en question et un Casier Judiciaire.

La Paroisse Tous les Saints tourne exclusivement grâce à l’aide de volontaires non rémunérés.

Le Conseil paroissial

Les membres du Conseil paroissial sont recrutés au sein de la paroisse et sont nommés pour une période de quatre ans renouvelables.

Dès qu’une fonction se libère, le Conseil cherche à pourvoir le poste vacant. Le candidat sera invité à un entretien avec les membres du Conseil. Ensuite le candidat sera invité à remplir un formulaire d’antécédents. Un Casier Judiciaire (Verklaring Omtrent het Gedrag – VOG) de date récente est requis pour tous les nouveaux membres du Conseil paroissial.

Le candidat retenu est proposé à l’évêché de Rotterdam. Dès que l’acceptation de l’évêché est reçue, le candidat pourra assumer ses fonctions.

Autres volontaires

Un entretien préalable avec les membres du Conseil paroissial ainsi qu’un formulaire d’antécédents dument rempli est requis pour tout volontaire dont les attributions le mènent à travailler avec des mineurs.

Un Casier Judiciaire (Verklaring Omtrent het Gedrag – VOG) de date récente devra être fourni.

Personne de confiance

La personne de confiance de la Paroisse Tous les Saints est le Père Alexander J. Van Deelen, administrateur de la paroisse. Mail, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, ☎︎ 0626024720.