Privacybeleid

Privacybeleid

De nieuwe privacywet (AVG)

Sinds 25 mei 2018 tis de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) van kracht. In deze wet wordt vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. De Parochie Tous les Saints in Den Haag hecht groot belang aan een veilige en zorgvuldig omgang met de persoonsgegevens van al haar leden, donateurs en relaties en spant zich dan ook in om aan deze wet te voldoen.

Bij deze wordt u geïnformeerd over de vernieuwde privacyverklaring, waarin onder meer wordt vermeld welke persoonsgegevens de Parochie Tous les Saints van u bijhoudt, hoe deze door ons worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Als u als lid van de parochie aangesloten bent bij de Parochie Tous les Saints, gaan wij er van uit dat de parochie uw toestemming heeft om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Parochie Tous les Saints kunt u contact opnemen met de Parochie Tous les Saints (☎︎ 070-325-4671, e-mail).

De Parochie Tous les Saints streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Meer over de privacyverklaring leest u: hier

Téléchargez le formulaire d’autorisation  : ici

 

 

Un Commentaire

Ajouter un Commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *